Ambulante begeleiding

Wij bieden ambulante begeleiding aan leraren en ouders/verzorgers bij de begeleiding van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs met een functiebeperking door:

·         informatie te geven over wettelijke regelingen, faciliteiten, hulpmiddelen en onderwijsmogelijkheden;

·         individuele coaching aan leraren te geven;

·         advies te geven  aan ouders/verzorgers en leraren over een passende didactische-pedagogische benadering;

·         advies te geven over het gebruik van aangepaste programma’s, leermiddelen en technische hulpmiddelen;

·         mede zorg te dragen voor bijstelling van een handelingsplan;

·         te overleggen met ouders/verzorgers en leerkracht omtrent de ontwikkeling van de leerling;

·         via spelen en werken met de leerling te laten zien hoe de juiste hulp kan worden gegeven.

 

Na aanmelding volgt een intake (kennismakingsgesprek) met de leerkracht (eventueel met intern begeleider en/of zorgcoördinator) en een observatie in de klas. Naast het intakegesprek met de leerkracht vindt er een gesprek met de ouders en leerling plaats.

Indien de verkregen informatie niet volledig is, voeren wij een diagnostisch onderzoek uit om het beeld van de leerling compleet te maken.

We stellen een handelingsplan op. Dit plan wordt besproken met  de leerling, ouders en leerkracht. Als betrokkenen zich kunnen vinden in het plan, gaat de uitvoering van start. Afhankelijk van de agenda’s van de  leerkracht en ouders kan één week na aanmelding gestart worden met de uitvoering.

Na circa 4 weken volgt er een voortgangsgesprek met de leerkracht en de leerling. Eventueel wordt het plan bijgesteld.

Duur van het traject is, afhankelijk van de behoefte van ouders, leerkracht en leerling, 6 weken tot maximaal een schooljaar.

Home | Onderwijs | Ambulante begeleiding
arrow

Uitgelicht

Jouw Talent In Beeld 

= Begeleiding leerlingen en docenten PO, VO, MBO, HBO en WO.

= Trainingen en workshops voor bedrijven en teams.

= Individuele coaching

Arrow black
Jouw Talent in Beeld | ymake
4
topfoto2
4
topfoto