Leren leren

Wij maken gebruik van een methodiek waarbij gebruik wordt gemaakt van zowel het visuele leersysteem als het verbale leersysteem. Met het visuele leersysteem wordt je geboren, dit is een oorspronkelijke manier van leren.. Immers, baby's hebben nog geen beschikking over taal. Zij verwerken de informatie via de zintuigen; horen, zien, voelen, ruiken en proeven. Gaandeweg ontwikkelt zich het taaldenken: een aangeleerd proces (meer auditief ingesteld en minder visueel informatie verwerkend). Rond het vierde jaar ontstaat er een voorkeur voor één van beide leersystemen; Sommige mensen blijven meer in beelden denken en ondervinden daar, in het huidige onderwijssysteem en in de werkkring, problemen mee. Immers, het onderwijs is verbaal ingesteld. Gelukkig zie je steeds meer positieve signalen uit het onderwijsveld. Men doet steeds meer moeite om minder verbaal en meer visueel les te geven. Een voorbeeld hiervan is de intrede van het digitale schoolbord.

Niet het foutloos rekenen of schrijven in een toets of een bepaalde hoeveelheid woorden binnen een minuut kunnen lezen is het belangrijkst. Het uiteindelijk doel is, dat de aangeleerde vaardigheden worden toegepast in situaties die een kind dagelijks tegenkomt. Dat betekent dat alles wat geoefend wordt ook functioneel gemaakt wordt.

We maken gebruik van zoveel mogelijk functies: visueel (zien), auditief (horen), tactiel (voelen), motorisch (bewegen) en ritmisch (muziek). Op deze manier wordt er gebruik gemaakt van de eigen talenten en mogelijkheden.

We leren onze leerlingen onder andere een concept map (mindmap) maken van een tekst als voorbereiding op een toets,  als voorbereiding op een presentatie( spreekbeurt), als voorbereiding op het maken van een werkstuk of, tijdens coachingsgesprekken, om inzicht te krijgen in de eigen gedachten en eigen manier van leren.

Kinderen zijn gebaat bij een prettige samenwerking tussen ouders, school en begeleider. Voor ons is samenwerking met de school een voorwaarde om te kunnen helpen. De afgelopen jaren hebben we met veel (basis)scholen een goede en constructieve samenwerking opgebouwd.

Neem gerust contact op voor nadere informatie.

Home | Onderwijs | Leren leren
arrow

Uitgelicht

Jouw Talent In Beeld 

= Begeleiding leerlingen en docenten PO, VO, MBO, HBO en WO.

= Trainingen en workshops voor bedrijven en teams.

= Individuele coaching

Arrow black
Jouw Talent in Beeld | ymake
4
topfoto2
4
topfoto