Remediale hulp

Er is een duidelijk onderscheid tussen Remedial Teaching (RT) en bij-les. Bij-les is een herhaling van de reeds geboden lessen. RT betekent dat er didactische en/of pedagogische hulp wordt verleend aan kinderen die niet competent zijn in het onderwijs. Het kunnen kinderen zijn met een leer- en of gedragsprobleem die op een lager dan gemiddeld niveau functioneren. RT wordt ook gegeven aan kinderen die hoger dan het gemiddelde presteren. Bij aanmelding van een leerling vindt er eerst een intake gesprek met ouders (en leerling) plaats. Vervolgens wordt de leerling (indien nodig) getoetst en/of er wordt een observatie gedaan. Een gesprek met de leerkracht van het kind is voor dit onderzoek ook heel belangrijk. Na het verzamelen van gegevens proberen wij een helder beeld te krijgen van het kind en er achter te komen waar het probleem zit. Vervolgens wordt een handelingsplan opgesteld en uitgevoerd. Dit plan wordt ook besproken met de leerkracht. In het handelingsplan staat onder andere welk doel bereikt moet worden. De behandeling die nu volgt heet Remedial Teaching. Na circa 6 weken wordt dit plan, samen met de leerkracht, geëvalueerd. Er zijn kinderen waarbij de remediale hulp moet worden voortgezet, andere kinderen hebben voldoende aan een kortdurende begeleiding. 

Home | Onderwijs | Remediale hulp
arrow

Uitgelicht

Jouw Talent In Beeld 

= Begeleiding leerlingen en docenten PO, VO, MBO, HBO en WO.

= Trainingen en workshops voor bedrijven en teams.

= Individuele coaching

Arrow black
Jouw Talent in Beeld | ymake
4
topfoto
4
topfoto2