Trainingen en workshops

Jouw Talent In Beeld biedt in samenwerking met Ster(k)talent (bedrijfs)trainingen en workshops voor volwassenen aan.

 

Een belangrijk onderdeel van de training(en) en workshops is er op gericht de rechter - en linker hersenhelft beter met elkaar samen te laten werken. Hierdoor worden creatieve processen van de rechter hersenhelft optimaal gecombineerd met de analytische benadering van de linker hersenhelft. Dit helpt om een situatie of probleem vanuit meerdere gezichtspunten te benaderen en tot meer innovatie te komen. Een ander belangrijk onderdeel van de training(en) is herkenning van de eigen manier van denken (en communiceren) en erkenning van het soms anders denken van de ander. Dit helpt om als groep of team beter te functioneren.


Beelddenken is een oorspronkelijk proces dat altijd in meer of mindere mate in mensen aanwezig blijft. Beelddenkende mensen denken snel, associatief en overzien meer het geheel van de dingen. Ze leggen verbanden en voegen eigen ervaring en kennis toe. Doen staat op de eerste plaats!

Taaldenken is een aangeleerd proces, dat door de talige maatschappij en school gestimuleerd en ontwikkeld wordt. Taaldenkende mensen zijn analytisch, richten zich op details en werken in structuren en vaste patronen. Doen komt pas na de ordening en verslaglegging.

Door de verschillende uitgangspunten van beeld- en taaldenkers, is communicatie vaak een struikelblok. De beelddenker ziet de oplossing al voor zich en wil aan de slag. De taaldenker wil alles eerst analyseren en vastleggen in een protocol. Met hetzelfde doel voor ogen, ontstaat er aan de basis al ongewild wrijving. Onder andere voor de oplossing van deze situaties bieden wij trainingen en workshops aan.

 

De training is bedoeld voor volwassenen die creatief en innovatief aan het werk willen met behulp van hun eigen talenten. De training nodigt uit tot verder denken en geeft aanzet tot nieuwe ontwikkelingen en denkwijzen. Iedereen kan de kracht van het beelddenken weer leren benutten om zo tot effectieve innovatie en verbetermanagement te komen.

 

De essentie van de training is gericht op: inzicht in communicatieverschillengerichte effectieve communicatieoefeningeninzicht in de eigen, maar ook de onderlinge beeldende en talige talententekstbegrip optimaliseren door middel van de `kleurmethode`het maken, toepassen en verwerken van een mindmap bij o.a. notuleren, voorbereiden van een presentatie, uitwerken van projecten en brainstormeninzicht in de werking van de (eigen) hersenenontspannings- en energiegevende oefeningen.

 

De training wordt in twee dagen gegeven. Het minimaal aantal deelnemers is 8 en het maximaal aantal deelnemers 15. Er wordt altijd gewerkt met twee trainers.

 

Naast genoemde training, worden ook diverse workshops aangeboden. Per workshop worden enkele bovengenoemde onderdelen apart getraind.


Basisworkshop
De basisworkshop is de volledige training in vogelvlucht. Onderdelen van de totale uitgebalanceerde training worden aangestipt, maar niet getraind. De nadruk ligt vooral op het maken van een (soort) mindmap. Dit onderdeel wordt wel uitgebreid behandeld en geoefend. 

Na het volgen van deze basistraining kunnen aanvullend onderstaande trainingen worden gevolgd.

Workshop Toepassen
Bij deze workshop ligt de nadruk op het toepassen van de technieken voor bijvoorbeeld: het plannen, brainstormsessies, notuleren of presentaties voorbereiden.

Workshop Communicatie
De communicatie vanuit het perspectief van beelddenken (en taaldenken) staat centraal in deze workshop.

Workshop Faalangst reductie training
In deze workshop wordt op een praktische manier gewerkt aan het zelfvertrouwen.

Alle workshops worden in één dagdeel gegeven. Het minimaal aantal deelnemers is 8 en het maximaal aantal deelnemers 15. Er wordt altijd gewerkt met twee trainers.

 

Wij vertellen u graag meer over de inhoud, mogelijkheden van bijvoorbeeld incompany trainingen, vrijblijvende prijsopgave of andere zaken.

Home | Volwassenen | Trainingen en workshops
arrow

Uitgelicht

Jouw Talent In Beeld 

= Begeleiding leerlingen en docenten PO, VO, MBO, HBO en WO.

= Trainingen en workshops voor bedrijven en teams.

= Individuele coaching

Arrow black
Jouw Talent in Beeld | ymake
4
topfoto2
4
topfoto